Quạt nhà ở dân dụng
Quạt nhà ở thương mại
Quạt nhà xưởng
Hỗ trợ

Khoảng cách an toàn lắp đặt quạt trần

Posted on26/05/2024
Love2

Hướng dẫn tổng quát

Tuân thủ quy định của Hiệp hội Bảo vệ Phòng cháy Quốc gia (NFPA):

Khoảng cách an toàn với máy sưởi hồng ngoại và máy sưởi bức xạ:

Khoảng cách từ trần (A):

Khoảng cách từ tường (B):

Khoảng cách cho quạt trần so với vật cản

Khoảng cách cho quạt trần khi lắp đặt nhiều

Khoảng cách với thiết bị HVAC:

Khoảng cách cho quạt di động và quạt lắp trên cột/tường:

Leave a Comment
Leave a Reply
Please login to post a comment.

Email

Yêu cầu

Gọi điện

Đặt lịch hẹn

Hotline: 02873033369

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in

Please sign in first.

Đăng nhập