Quạt nhà ở dân dụng
Quạt nhà ở thương mại
Quạt nhà xưởng
Hỗ trợ

Điều kiện bảo hành - bảo dưỡng

DỊCH VỤ BẢO HÀNH & THAY THẾ (Maintenance and replacement Services)

Thời gian Bảo hành QUẠT TREO TRẦN HVLS – tính từ ngày Hai bên ký nhận Biên bản Bàn giao và Nghiệm thu lắp đặt hàng hóa: thời gian cho phần toàn bộ thiết bị theo bảng bên dưới, 01 (một) năm cho phần nhân công lắp đặt đi kèm.

Warranty period HVLS OVERHEAD INDUSTRIAL FAN - is from the date both parties sign the Minutes of Handover and Acceptance of installation of goods: time warrranty for mechanical parts as the table bellows, 01 (one) year for labor installation.

Kịp thời sửa chữa và thay thế vật tư, thiết bị trong thời hạn bảo hành;

Promptly repair and replace warranted products within the warranty period.

Chịu mọi chi phí liên quan đến việc bảo hành do lỗi của Nhà Sản Xuất;

Bear all costs related to the warranty due to Manufacturer's errors;

Sản phẩm trong thời gian bảo hành sẽ được đổi trả miễn phí, không bao gồm chi phí phát sinh khác như thuê xe nâng/giàn giáo, tháo lắp (nếu có).

Products within the warranty period will be returned free of charge, excluding other incidental costs such as forklift/scaffold rental and disassembly (if any).

Sản phẩm được chấp nhận bảo hành khi đáp ứng các điều kiện dưới đây (A product shall be accepted a warranty only in case it meets all following conditions):

 

 • Sản phẩm được phân phối bởi Công ty Hamilton Air tại thị trường Việt Nam 

o   (Products distributed in Vietnam by Hamilton Air).

 • Sản phẩm còn trong thời hạn bảo hành theo các quy định về thời hạn bảo hành 

o   (Product is within warranty period in accordance with warranty period regulations).

 • Tên model trên phiếu bảo hành, hóa đơn mua hàng, hệ thống bảo hành điện tử QRcode trùng khớp với tên model trên sản phẩm 

o   (Model name on Warranty card, Purchase invoice, Smart QRCode Warranty system must be coincident with this one on the product).

 • Sản phẩm gặp lỗi của nhà sản xuất 

o   (Detect on product caused by mistake of producer).

 • Sản phẩm, nhãn sản phẩm, kiểu sản phẩm, số máy phải còn nguyên dạng 

o   (Product including label, model number, serial number needed to be original).

 • Sản phẩm không thuộc nhóm từ chối bảo hành theo quy định tại Mục 3

o   (Product isn’t in scope of Rejection of Warranty that stipulated in Section 3.).

Sản phẩm bị từ chối bảo hành nếu vi phạm một trong các điều kiện sau đây (A Product which violates one of below conditions, will be rejected from warranty):

 • Hư hỏng gây ra bởi các nguyên nhân khách quan như thiên tai (lũ lụt, động đất, …), hỏa hoạn, gỉ sét, có vết mốc, bị ăn mòn, oxy hóa bởi hóa chất, vận chuyển, côn trùng động vật xâm hại (Product is damaged because of natural disaster (such as: fire, lightning, earthquake, musty, eroded, oxidized by chemical, transportation, insect, …).
 • Sử dụng sai điện áp chỉ định (Wrong voltage was applied to product which are not followed by instruction stipulated in the owner’s manual supplied by Big Ass Fan/Sunon).
 • Sản phẩm được đặt nơi bụi bẩn, ẩm ướt, bị chất lỏng hoặc nước vào, bị thấm nước (Product was installed/placed at dusty, humid position, product detected by liquid or water inflow).
 • Hư hỏng gây ra do lỗi người sử dụng hoặc do tác động nhiệt, tác động bên ngoài như: rơi, biến dạng, vỡ (Detect caused by End User’s mistake or outside impact, temperature, dropped, deformed, broken, …).
 • Sản phẩm không do Hamitlon Air phân phối tại thị trường Việt Nam (Product isn’t distributed in Vietnam by Hamilton Air).
 • Sản phẩm bị can thiệp, sửa chữa bởi cá nhân hoặc tổ chức không được ủy quyền bởi Hamilton Air (The product is modified, repaired by individuals or organizations not authorized by Hamilton Air).
 • Sử dụng, lắp đặt, bảo trì không đúng hướng dẫn kèm theo sản phẩm (Detect caused by wrong using, installation, maintenance).
 • Sản phẩm hết hạn bảo hành (Product is out of warranty period).


Lưu ý:

Xem hướng dẫn " Bảo trì phòng ngừa hàng năm" bên dưới để biết cách chăm sóc và bảo dưỡng thiết bị cố định của bạn đúng cách 

See the " Annual preventive maintenance " instructions below for proper care and maintenance of your fixture).

 

Môi trường trong phạm vi 10 dặm tính từ bờ biển có thể cực kỳ ăn mòn. Ngay cả khi được bảo trì thích hợp, các sản phẩm được lắp đặt trong môi trường này thường sẽ xuống cấp nhiều hơn so với các sản phẩm được lắp đặt trong môi trường ít khắc nghiệt hơn. Một số hiện tượng ăn mòn và/hoặc hư hỏng được coi là "hao mòn bình thường" trong môi trường này. Bất kỳ khiếu nại nào về lỗi hoàn thiện hoặc ăn mòn các bộ phận khác do điều kiện môi trường ven biển đều không được áp dụng cho chế độ bảo hành trên.

(The environment within 10 miles of the coast can be extremely corrosive. Even with proper maintenance, products installed in this environment will often degrade more than products installed in less harsh environments. Some corrosion and/or deterioration is considered "normal wear and tear" in this environment. Any claim for defects in finish or other corrosion of parts due to coastal environmental conditions shall not apply to the above warranty).

·        Khi sản phẩm ngoài phạm vi bảo hành được quy định tại Mục 1. , Khách hàng sẽ trả tất cả chi phí phát sinh cho việc sửa chữa đối với linh kiện thay thế, tiền công và chi phí khác (nếu có) (When the product is out of the warranty scope specified in Section 1. , the Customer will pay all costs incurred for the repair of replacement parts, wages and other costs (if any)).

 

·        Đối với dịch vụ ngoài bảo hành, Hamilton Air sẽ cung cấp dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế linh kiện nếu linh kiện có sẵn và sản phẩm có hư hỏng thực tế. Hamilton Air có quyền từ chối cung cấp dịch vụ ngoài bảo hành nếu sản phẩm không thực hỏng, hoặc không còn đầy đủ linh kiện hoặc được can thiệp bởi một bên khác không phải Hamilton Air 

(For out-of-warranty service, Hamilton Air will provide repair or part replacement service if the part is available and the product has actual damage. Hamilton Air reserves the right to refuse to provide out-of-warranty service if the product is not really damaged, or has insufficient components or is interfered with by a party other than Hamilton Air).

·        Trong trường hợp thiết bị do bên Bán lắp đặt nhưng Bên mua tự ý di dời, lắp đặt thiết bị sang vị trí khác mà không phải do kỹ thuật bên Bán thực hiện công việc di dời, lắp đặt này, gây ra các thiệt hại hỏng hóc thì thiết bị sẽ không được bảo hành miễn phí.

In case the equipment is installed by the Seller but the Buyer arbitrarily relocates and installs the equipment to another location without the Seller's technicians performing this relocation and installation work, causing damages. If damaged, the device will not be covered by the free warranty.

 

·        Chi phí cho Dịch Vụ Sửa Chữa Ngoài Bảo Hành : ~ 4.5 mil VND /lần bảo trì và thay thế.

Costs for Out-of-Warranty Repair Services: 180 $/time for Maintenance and Replacement

Annual preventive maintenance (10 steps)

 

1.      Check the upper safety cable and shackle. The cable should be wrapped tightly around the building structure, leaving as little slack as possible. The shackle should be securely tightened and located on the topside of the structure.

2.      Check the two lower safety cables. The cables should be attached from the main fan unit to the bottom of the extension tube (or to the angle irons for fans mounted directly to angle irons). Ensure all bolts securing the lower safety cables are torqued to 40 ft·lb (54.2 N·m).

3.      Make sure all mounting bolts are present and torqued to 40 ft·lb (54.2 N·m).

4.      Inspect motor terminations inside the motor junction box and tighten if necessary.

5.      Check the gear reducer for oil leakage. If leakage is present, contact Customer Service.

6.      Remove the airfoils and inspect the hub, hub tabs, airfoil retainers, and airfoils for signs of damage or cracks.

7.      Reinstall the airfoils using the airfoil retainers, ensuring all bolts are torqued to 29 ft·lb (39.3 N·m). Note: If the hardware is stainless steel, ensure all bolts are torqued to 10 ft·lb (13.6 N·m).

8.      Ensure the bolts securing the winglets to the airfoils are securely tightened.

9.      Inspect the whole fan for signs of corrosion, discoloration, pitting, or flaking of metal.

10.   Check guy wires (if installed) for fraying or damage

Bảo trì phòng ngừa hàng năm (10 bước)

 

1.      Kiểm tra cáp an toàn phía trên và cùm. Cáp phải được quấn chặt quanh kết cấu tòa nhà, để lại càng ít sự chùng xuống càng tốt. Còng phải được siết chặt chắc chắn và nằm ở mặt trên của kết cấu.

2.      Kiểm tra hai dây cáp an toàn phía dưới. Các dây cáp phải được gắn từ bộ phận quạt chính tới đáy của ống nối dài (hoặc vào bàn là góc đối với quạt được gắn trực tiếp vào bàn là góc). Đảm bảo tất cả các bu lông cố định cáp an toàn phía dưới được mômen xoắn tới 40 ft·lb (54,2 N·m).

3.      Đảm bảo rằng tất cả các bu lông lắp đều có và được vặn đến 40 ft·lb (54,2 N·m).

4.      Kiểm tra các đầu nối động cơ bên trong hộp nối động cơ và siết chặt nếu cần.

5.      Kiểm tra hộp giảm tốc xem có bị rò rỉ dầu không. Nếu có rò rỉ, hãy liên hệ với Dịch vụ khách hàng.

6.      Tháo các cánh máy bay và kiểm tra trục, mấu trục, bộ phận giữ cánh máy bay và cánh máy bay xem có dấu hiệu hư hỏng hoặc vết nứt hay không.

7.      Lắp lại các cánh máy bay bằng bộ phận giữ cánh máy bay, đảm bảo tất cả các bu lông được vặn đến 29 ft·lb (39,3 N·m). Lưu ý: Nếu phần cứng là thép không gỉ, đảm bảo tất cả các bu lông được vặn tới 10 ft·lb (13,6 N·m).

8.      Đảm bảo các bu lông giữ các cánh nhỏ với cánh máy bay được siết chặt.

9.      Kiểm tra toàn bộ quạt xem có dấu hiệu ăn mòn, đổi màu, rỗ hoặc bong tróc kim loại không.

10.   Kiểm tra dây điện (nếu được lắp đặt) xem có bị sờn hay hư hỏng không

 

Đối với các bộ phận, thay thế, hỗ trợ kỹ thuật hoặc thông tin bổ sung, vui lòng cung cấp sẵn số kiểu sản phẩm, tên hoặc hình ảnh và liên hệ với đại lý bán hàng của bạn hoặc Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Hamilton Air:

 

Technical Support: 028.73033369 ext 3/ tel: 0909899367 

Or via email to customerservice@hamiltonair.vn

 

For parts, replacement, technical assistance, or additional information, please have the product model number, name or picture available and contact your dealer

 

Technical Support: 028.73033369 ext 3/ tel: 0909899367 

Or via email to customerservice@hamiltonair.vn

 

Email

Yêu cầu

Gọi điện

Đặt lịch hẹn

Hotline: 02873033369

Settings

Menu

Create a free account to save loved items.

Sign in

Create a free account to use wishlists.

Sign in

Please sign in first.

Đăng nhập